Privacy Policy

Dit is de privacy policy van Auto Hobby Club Harskamp, gevestigd in de Harskamp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40124191. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1

Wij vragen persoonsgegevens van je indien je:

(a)

lid wordt van Auto Hobby Club Harskamp.

1.2

Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a)

naam;

(b)

adres;

(c)

e-mailadres;

(d)

telefoonnummer;

(e)

geslacht;

(f)

actief dienend;

(g)

post actief;

(h)

geboorteplaats;

(i)

geboortedatum.

1.3

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

(a)

het lidmaatschap te effectueren;

(b)

nieuwsbrieven te verzenden;

(c)

ledenlijsten aanmaken;

(d)

controle van het lidmaatschap bij gebruik faciliteiten.

2. Informatie, wijziging en bezwaar

2.1

Je kunt contact opnemen met ons via privacy@ahc-harskamp.nl voor:

(a)

meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

(b)

vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

(c)

inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

(d)

wijzigen van jouw gegevens die wij verwerken;

(e)

bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

3. Hoelang Auto Hobby Club Harskamp gegevens bewaard

Auto Hobby Club Harskamp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komst

4. Derden

4.1

Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden:

(a)

Accountmanager Basecommando (Beheerder van het Kazernecomplex waarop de AHC Harskamp gevestigd is).

4.2

Deze derden gebruiken de gegevens voor i.v.m. veiligheid en toegangsregeling complex Harskamp.

4.3

De AHC-Harskamp verstrekt gen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

5. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Auto Hobby Club Harskamp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Auto Hobby Club Harskamp gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Melding autoriteit persoonsgegevens

6.1

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijke ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6.2

U heeft het recht om een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen, indien u inbreuk op uw persoonsgegevens vermoedt.

7. Melding aan betrokkene

7.1

Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld.

8. Wijzigingen privacy policy

8.1

Deze privacy policy zal in de komende periode verder worden uitgewerkt. Wij raden je daarom aan onze privacy policy regelmatig te bekijken via onze website www.ahc-harskamp.nl